Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, Sáng 28/8/2015, trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường. Tới dự Lễ khai giảng có PGS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Quản lý giáo dục; các giảng viên từ Học viện quản lý giáo dục cùng đông đủ học viên tham gia khóa học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại diện lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Trần Văn Chứ nhấn mạnh: Nhà trường hết sức quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ. Mỗi học viên cần xác định, tham gia khóa học vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm của mình. Để lớp học đạt kết quả tốt, lãnh đạo Nhà trường đề nghị: mỗi học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển quy mô của Nhà trường.

Ngay sau Lễ khai giảng, khóa học bắt đầu và theo kế hoạch sẽ kéo dài đến ngày 28/10/2015. Mục tiêu của khoá học là nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu, nâng cao kiến thức quản lý hành chính nhà nước; hoàn thiện các kỹ năng, tính chuyên nghiệp, phương pháp xử lý tình huống…qua đó giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao năng lực thực tiễn trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh Lễ khai giảng

PGS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Quản lý giáo dục phát biểu

ThS Hoàng Thị Ái Vân – Giảng viên Học viện Quản lý giáo dục, Chủ nhiệm lớp học công bố Quyết định mở lớp 

Học viên Bùi Thị Sen, đại diện cho các học viên lớp học phát biểu