Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2014

Sáng 06/12/2014, tại phòng họp C, Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 90 đảng viên mới trong Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp. Tới dự khai mạc lớp học có đồng chí Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; các báo cáo viên; cùng các đồng chí đảng viên mới.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có thêm kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu hơn về vai trò, sứ mệnh mà Đảng cộng sản Việt Nam vinh quang đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó là những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước ta. Các đảng viên mới còn được cung cấp các kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; để từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác, học tập; không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc đồng chí Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp quan tâm chỉ đạo. Song song với việc ổn định mô hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với mô hình chuyên môn, Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp luôn chú trọng công tác phát triển đảng nhằm tăng cường lực lượng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chúc lớp học thành công và nhắn nhủ tới các đồng chí đảng viên mới thông qua lớp bồi dưỡng cần phải nghiêm túc, nêu cao ý thức học tập, thực hiện tốt nội quy lớp học và nắm vững kiến thức qua các chuyên đề. Từ đó nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, tìm hiểu sâu hơn, có hệ thống hơn về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. Nhận thức đúng đắn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta…

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức, diễn ra trong các ngày 06,07 và 13,14/12/2014. 

Một số hình ảnh tiêu biểu

Đồng chí Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Báo cáo viên phát biểu