Khai giảng khóa đào tạo về công nghệ sinh học năm 2013

Ngày 29/06/2013, tại Trường Đại học Lâm nghiệp khai giảng hai lớp đào tạo ngắn hạn về công nghệ sinh học gồm:

Lớp  “Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử” khoá I và lớp “Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống cây lâm nghiệp” khóa II.

Khóa học trên nhằm cung cấp những kiến thức mới và kỹ năng thực hành cho người học về các kỹ thuật sinh học phân tử được ứng dụng trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng nông – lâm nghiệp, trong giám định sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

Phát biểu tại buổi khai giảng, PGS.TS Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng đã nhấn mạnh sau sáu năm tổ chức các lớp ngắn hạn về Công nghệ sinh học Nhà trường đã thu được những kết quả đáng khích lệ, đã cung cấp cung cấp những kiến thức và kỹ năng mới, hiện đại cho cán bộ, giảng viên trong lĩnh vực CNSH và yêu cầu Viện Công nghệ sinh học đơn vị tổ chức hai lớp học tạo mọi điều kiện tốt nhất về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho học tập và thí nghiệm để khóa học đạt kết quả tốt nhất.

Theo kế hoạch, khóa học sẽ kéo dài trong 4 tuần. Kết thúc khóa học người học được cấp chứng chỉ của Nhà trường.

Một số hình ảnh buổi khai giảng:

PGS.TS Phạm Văn Chương Phó hiệu trưởng

PGS.TS Phạm Văn Điển, Phó hiệu trưởng – Viện trưởng viện CNSH