Kết quả xét sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2012

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  ——————- Số: 901/TB-ĐHLN-TCCB  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012   THÔNG BÁO Kết quả xét sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự thi tuyển…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 ——————-


Số: 901/TB-ĐHLN-TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét sơ tuyển hồ sơ

đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2012

 

            Hội đồng thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả xét sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2012 cụ thể như sau:

1- Tại Trường Đại học Lâm nghiệp có 83 hồ sơ đăng ký dự thi

Trong đó:

– 76 thí sinh đạt tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

– 07 thí sinh không đạt tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

2- Tại Cơ sở 2 có 14 hồ sơ đăng ký dự thi

            Trong đó:

– 13 thí sinh đạt tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

– 01 thí sinh không đạt tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

Ghi chú: Các thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tại Trường Đại học Lâm nghiệp đúng 14 giờ ngày thứ sáu 17/8/2012 tập trung tại phòng họp C, tầng 1, nhà A2 để nộp lệ phí thi và nghe phổ biến kế hoạch ôn thi. 

 

                                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TDVC      

Nơi nhận:                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– Hiệu trưởng;                                                                                        

– Các phó Hiệu trưởng;

– Các đơn vị liên quan;

– Các thành viên Hội đồng;                                                                                                                       (Đã ký)

– Website Trường;

– Lưu VT, TCCB.                                                                 

 

                                                                                                                     Trần Hữu Viên

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT TIÊU CHUẨN DỰ THI TDVC NĂM 2012

(Kèm theo Thông báo số 901/TB-ĐHLN-TCCB  ngày 13/8/2012)

 

1-       Tại Trường Đại học Lâm nghiệp

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Vị trí tuyển dụng

1

Võ Thị Hải Hiền

2/8/1990

Bộ môn Tài chính kế toán

(Giảng viên ngành Kế toán)

2

Nguyễn Thị Lương

4/11/1989

3

Ngô Thị Trà Giang

29/5/1990

4

Đoàn Thị Thanh Hương

16/6/1985

5

Phạm Thị Thu Hiền

4/5/1990

6

Lê Ngọc Diệp

4/4/1990

7

Nguyễn Thị Thu Trang

13/12/1990

8

Bùi Thị Thu Trang

21/4/1990

9

Lý Thị Yến

24/11/1990

10

Đinh Mạnh Dũng

26/12/1990

Bộ môn Tài chính kế toán

(Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng)

11

Nguyễn Trung Hiếu

28/12/1989

12

Tạ Quỳnh Trang

30/9/1990

13

Nguyễn Thị Huyền

24/4/1989

14

Nguyễn Đức Cường

18/5/1988

15

Nguyễn Thị Thanh Hoa

23/7/1990

16

Đào Thị Hồng

23/9/1990

17

Nguyễn Thị Ngân

6/8/1990

18

Đỗ Thị Thu Hà

3/4/1989

19

Nguyễn Thị Thu Nga

28/7/1989

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

20

Khuất Thị Hằng

12/6/1990

21

Chu Thị Ngọc Lan

8/9/1989

22

Lê Thị Hằng Nga

5/9/1990

23

Nguyễn Bá Huân

27/4/1990

24

Phạm Thị Nga

28/9/1986

25

Nguyễn Duy Nam

25/11/1989

26

Trần Thị Thơm

21/2/1989

Bộ môn Quản lý đất đai

27

Đỗ Văn Hạnh

5/1/1982

Bộ môn Tin học

28

Khúc Thị Ngoan

19/4/1990

29

Nguyễn Tiến Huy

8/6/1990

30

Trần Bá Phan

12/11/1990

31

Trần Văn Hùng

20/1/1988

32

Đỗ Hữu Tới

16/1/1986

33

Vũ Thị Ngọc Thảo

16/1/1980

Bộ môn Ngoại ngữ

34

Phan Mai Anh

27/4/1990

35

Chu Lê Vân

18/1/1989

36

Nguyễn Thị Vân Hà

22/9/1977

37

Phùng Thanh Hương

1/7/1985

Bộ môn Hoá học

38

Đặng Thị Hường

17/8/1987

39

Vũ Thị Hường

1/4/1984

Bộ môn Lâm sinh

40

Trần Quốc Đạt

18/6/1975

Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

41

Phạm Quang Đạt

27/11/1989

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng công trình

42

Hoàng Gia Dương

8/3/1989

43

Trần Đình Thìn

8/6/1988

44

Phạm Văn Thuyết

22/12/1985

45

Đặng Văn Đức

12/4/1986

46

Phạm Minh Việt

19/12/1983

47

Hoàng Minh Đức

9/10/1989

Bộ môn Công nghệ đồ mộc và Thiết kế nội thất

48

Nguyễn Đức Bình

16/8/1989

49

Kiều Tuấn Cường

19/8/1990

50

Nguyễn Gia Hồng Đức

1/8/1975

51

Nguyễn Thanh Hà

29/8/1990

Bộ môn Giáo dục thể chất

52

Vũ Duy Mạnh

26/10/1990

53

Vũ Thị Hương

19/9/1990

54

Phạm Tiến Thế

27/5/1990

55

Nguyễn Xuân Hoà

12/7/1987

56

Bùi Văn Quyền

9/11/1990

57

Nguyễn Việt Khoa

6/9/1990

58

Đào Trọng Quynh

20/7/1982

59

Nguyễn Thị Phương Thảo

4/10/1980

Trung tâm Thí nghiệm thực hành khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

60

Vũ Minh Cường

9/9/1985

61

Trần Thị Hằng

7/5/1981

Trung tâm Thí nghiệm thực hành khoa Lâm học

62

Lê Sỹ Doanh

29/4/1984

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

63

Lê Thị Thu Hiền

21/4/1983

64

Trần Đức Thắng

13/6/1980

Khoa Đào tạo sau đại học

65

Cao Thị Hoa

13/12/1984

Phòng Tổ chức cán bộ

66

Trần Minh Hải

10/4/1982

Phòng Tài chính kế toán

67

Mạc Thị Thu Hằng

1/12/1985

68

Dương Việt Hùng

16/7/1981

Phòng Hành chính tổng hợp

69

Vũ Văn Lương

20/1/1979

Phòng Khảo thí và ĐBCL

70

Nguyễn Văn Quế

8/8/1981

Thư viện

71

Nguyễn Văn Hồng

23/10/1984

72

Phạm Kim Chi

25/4/1984

73

Lù Thị Hương

3/10/1973

74

Nguyễn Xuân Giang

5/10/1984

Ban Công nghệ thông tin

75

Dương Như Quỳnh

3/3/1982

Trung tâm Dịch vụ

76

Hồ Viết Thành

30/3/1978

 

2-       Tại Cơ sở 2

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Vị trí tuyển dụng

1

Phạm Ngọc Văn

17/11/1989

Ban Kinh tế

2

Phạm Thị Hoài Thương

9/3/1989

3

Phan Thị Liễu

19/12/1990

4

Phạm Thị Thu Hương

24/7/1989

5

Phan Văn Tuấn

3/10/1987

Ban Nông lâm

6

Phan Trọng Thế

1/9/1990

7

Đặng Thị Lan Anh

29/12/1989

8

Nguyễn Thị Thu Hương

6/5/1988

Ban Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

9

Trần Thị Ngoan

7/10/1986

10

Nguyễn Thị Hiếu

2/4/1984

11

Văn Nữ Thái Phiên

20/6/1982

12

Lê Quang Trung

15/1/1988

Ban Lý luận chính trị

13

Nguyễn Thị Liên

3/12/1989

 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN DỰ THI TDVC NĂM 2012

(Kèm theo Thông báo số 901/TB-ĐHLN-TCCB  ngày 13/8/2012)

 

1-       Tại Trường Đại học Lâm nghiệp

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Vị trí tuyển dụng

Lý do

1

Nguyễn Kim Ánh

8/8/1990

Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

Không đúng ngành

2

Nguyễn Thị Vân Anh

25/12/1990

Không đúng ngành

3

Kiều Đình Vinh

25/8/1982

Không đúng ngành

4

Trịnh Phú Nghĩa

17/11/1984

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng công trình

Không đúng ngành

5

Nguyễn Hoàng Tân

13/9/1987

Không đúng ngành

6

Hoàng Minh Khoa

27/1/1987

Bộ môn Công nghệ đồ mộc và TKNT

Không đúng ngành

7

Đỗ Văn Dũng

28/9/1989

Bộ môn Giáo dục thể chất

Bằng TN ĐH không đạt yêu cầu

 

2-       Tại Cơ sở 2

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Vị trí tuyển dụng

Lý do

1

Nguyễn Mai Thi

12/9/1988

Ban Kinh tế

Không đúng ngành