Kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2016 – Cụm thi số 05 Trường Đại học Lâm nghiệp

Cụm thi số 05 Trường Đại học Lâm nghiệp công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016

Cụm thi số 05 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam công bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016 theo các địa chỉ sau:

– Tra cứu trực tuyến trên hệ thống theo địa chỉ: http://diem.vnuf.edu.vn/ 

– Tra cứu trên website tuyển sinh theo địa chỉ: http://tuyensinh.vfu.edu.vn/

– Danh sách kết quả thi THPT Quốc gia 2016 (Cụm thi số 05): Xem chi tiết

– Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại các trường THPT nơi nộp hồ sơ dự thi.

Số điện thoại liên hệ giải đáp thông tin: 0433.840.707.