Kết quả bình xét và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN CHI ỦY PHÒNG CT-CTSV * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Xuân Mai, ngày 29 tháng 3 năm 2011   THÔNG BÁO Kết quả bình xét và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng             Ngày 27/02 và 27/3/2011, Chi bộ Phòng CT-CTSV đã họp…

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN

CHI ỦY PHÒNG CT-CTSV

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Xuân Mai, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Kết quả bình xét và phân công đảng viên giúp đỡ

quần chúng ưu tú vào Đảng

 

          Ngày 27/02 và 27/3/2011, Chi bộ Phòng CT-CTSV đã họp và nhất trí cho các quần chúng ưu tú có tên dưới đây làm hồ sơ lý lịch xin vào Đảng. Chi ủy phân công các đảng viên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú như sau:

 

TT

Họ và tên quần chúng

Đơn vị

Đảng viên giúp đỡ

Ghi chú

1          

Ngô Thị Thu Trang

52C LH

Phạm Thị Thắm

 

2          

Nguyễn Hải Hà

52D LH

Phạm Gia Thanh

 

3          

Nguyễn Thị Tuyết

52 LNĐT

Phạm Thị Nhạn

 

4         

Nguyễn Phương Dung

52 LNĐT

Phạm Thị Nhạn

 

5         

Chu Thị Tươi

52 CNPTNT

Phùng Thị Nhung

 

6         

Nguyễn Văn Thắng

52 CGH

Nguyễn Đình Tân

 

7         

Lê Thị Hảo

52 TKSPM&NT

Nguyễn Đình Tân

 

8         

Lê Xuân Ngọc

52B CBLS

Phạm Thị Thắm

 

9         

Phạm Thị Ngân Hà

52B QTKD

Trần Đình Mạnh

 

10     

Ngô Thanh Tâm

52B QTKD

Phùng Thị Nhung

 

11     

Lê Ngọc Diệp

53A Kế toán

Nguyễn Gia Kiêm

 

12     

Hoàng Thị Thùy Trang

52A Kế toán

Nguyễn Chí Lâm

 

13     

Nguyễn Đức Toàn

52A Kế toán

Nguyễn Trung Dũng

 

14     

Hoàng Thị Kim Oanh

52A QTKD

Trần Đình Mạnh

 

15     

Đặng Thị Thắm

52A QTKD

Nguyễn Văn Úc

 

16     

Triệu Anh Tuấn

52B QLTNR&MT

Nguyễn Gia Kiêm

 

17     

Lê Thị Thanh Bình

52B QLTNR&MT

Phạm Thị Thắm

 

18     

Vi Thị Thu Hà

53B QLTNR&MT

Nguyễn Chí Lâm

 

19     

Lê Văn Đệ

53B QLTNR&MT

Nguyễn Trọng Cương

 

20     

Phạm Việt Hùng

52A QLTNR&MT

Phạm Gia Thanh

 

21     

Nguyễn Anh Duy

53A LH

Phạm Gia Thanh

 

22     

Nguyễn Thị Vân Anh

53 LNĐT

Nguyễn Chí Lâm

 

 

Nơi nhận:

– Các chi đoàn, các SV có tên trên;

– Các đảng viên có tên trên;

– Văn phòng Đảng ủy (để phối hợp);

– BCH Đoàn trường (để biết);

– Lưu CB.

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Yên