Kết nạp 14 sinh viên vào Đảng nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp tháng 8 năm 2012, ngày 30 tháng 8 năm 2012, Chi bộ Phòng CT-CTSV đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 14 sinh viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam. Nhiều quần…

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp tháng 8 năm 2012, ngày 30 tháng 8 năm 2012, Chi bộ Phòng CT-CTSV đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 14 sinh viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam. Nhiều quần chúng ưu tú và đại biểu đã đến dự, chúc mừng, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên được kết nạp lần này.
 
 
 
 
                                                                                                                              Tin: Hoàng Ngọc Yên
                                                                                                            Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng CT-CTSV