Triển khai kế hoạch đón sinh viên trở lại Trường học tập trực tiếp

Thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ; được sự đồng ý của các cơ quan quản lý đã cho phép mở cửa trường học đón sinh viên trở lại Trường và thực hiện công tác giảng dạy trực tiếp.

Chiều ngày 08/02/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai họp thống nhất kế hoạch đón học sinh, sinh viên (HSSV) trở lại trường học tập trực tiếp; trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên tham dự, Hiệu trưởng Nhà trường đã kết luận thời gian HSSV trở lại trường tại cơ sở chính (Hà Nội), Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai, Phân hiệu tỉnh Gia Lại và các nhiệm vụ đảm bảo phòng chống dịch an toàn.

– Toàn bộ Sinh viên bắt đầu trở lại Trường từ ngày 14/02/2022 (riêng sinh viên khóa mới K66 về trường từ ngày 13/02/2022);

– Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp: Xây dựng và triển khai kế hoạch đón học sinh trở về học tập theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

– Học viên Cao học sẽ có Thông báo sau;

Mặc dù dịch Covid – 19 đã dần được kiểm soát, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị trong toàn Trường phải chuẩn bị mọi kế hoạch phòng chống dịch tốt nhất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên và HSSV khi đến trường học tập trực tiếp; tuyên truyền sinh viên, cán bộ, giảng viên phải luôn tuân thủ mọi quy định phòng, chống dịch của chính phủ, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, nhà trường cũng bố trí những phòng riêng để cách ly theo dõi sức khỏe khi có sinh viên nhiễm covid-19, có nhân viên y tế thường trực chăm sóc.

Bước sang năm 2022 Thầy Hiệu trưởng mong các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên toàn trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động để thích nghi trong mọi hoàn cảnh nhằm thực hiện được kế hoạch và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp