Kết luận của Đoàn Kiểm tra về thực hiện chế độ, chính sách với người lao động

Ngày 11 tháng 11 năm 2009, Đoàn Kiểm tra của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã đến kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động năm 2009tại trường Đại học Lâm nghiệp

KẾT LUẬN

Của Đoàn Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và PTNT

Việt Nam về việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động

trong Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2009

 

 

Căn cứ thông báo số 07/TB-CĐN ngày 02/10/2009 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động. Ngày 11 tháng 11 năm 2009, Đoàn Kiểm tra của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam gồm các đồng chí trong Ban chính sách pháp luật, Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành do đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Ban chính sách pháp luật Công đoàn Ngành làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động trong Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2009. Tham dự buổi làm việc có Ban Thường vụ Công đoàn Trường và đồng chí Phạm Xuân Hoàn đại diện Ban giám hiệu.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp báo cáo và ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Xuân Hoàn – Phó Hiệu trưởng, cùng với việc nghiên cứu các tài liệu do Công đoàn Trường cung cấp, đồng chí Trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn Kiểm tra, kết luận:

…”Trường Đại học Lâm nghiệp đã thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động năm 2009 như: Chế độ hợp đồng lao động, công tác ATVSLĐ, PCCN, chế độ BHXH, BHYT, chế độ làm thêm giờ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…. Phát huy những kết quả đã đạt được, đề nghị Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động trong thời gian tới và những năm tiếp theo”…