Kết luận của Đoàn Kiểm tra Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ NN và PTNT về làm việc tại Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp

KẾT LUẬN Của Đoàn Kiểm tra Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội   và Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ NN và PTNT về làm việc tại  Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp     Ngày 13 tháng 10 năm 2009, Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Khối các Trường Đại…

KẾT LUẬN

Của Đoàn Kiểm tra Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội  

và Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ NN và PTNT về làm việc tại

 Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp

 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 2009, Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội do đồng chí Đặng Duy Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã về làm việc, kiểm tra kết quả thi hành Điều lệ Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ đối với cấp ủy Đảng Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2009; kiểm tra thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tiếp đó, ngày 30 tháng 10 năm 2009, Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ NN & PTNT do đồng chí Kiều Văn Thìn – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ NN & PTNT làm Trưởng Đoàn  về làm việc, kiểm tra kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng ủy Trường Đại học Lâm Nghiệp.

 Sau khi nghe Đảng ủy và các tiểu ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể Trường Đại học Lâm nghiệp báo cáo, cùng với việc nghiên cứu các tài liệu do Đảng ủy Trường cung cấp, các đồng chí Trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn Kiểm tra, kết luận:

– Đảng ủy Trường đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành Điều lệ Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Trong nhiều năm liền, Đảng bộ Trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là ngày 10 tháng 10 năm 2009, Trường đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

                – Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện rất nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn Trường.