Kế hoạch tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2012

KẾ HOẠCHTổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2012Chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấpTrường Đại học Lâm nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

BAN TỔ CHỨC HỘI DIỄN

Số: 01/KH-ĐHLN-BTCHD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2012

Chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấp

Trường Đại học Lâm nghiệp

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012 và Đại hội Công đoàn các cấp, Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường ĐHLN năm 2012 xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy truyền thống văn hoá văn nghệ trong CBVC, LĐ; qua đó, phát hiện những nhân tố mới trong phong trào văn hoá văn nghệ của Nhà trường;

2. Nhằm giáo dục tư tưởng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu ngành nghề, yêu Trường Đại học Lâm nghiệp-đơn vị Anh hùng và động viên toàn thể CBVC, LĐ không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; động viên CBVC, LĐ khắc phục mọi khó khăn từng bước nâng cao và ổn định đời sống; tích cực tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ và các hoạt động xã hội được tổ chức trong Nhà trường, ngành và xã hội;

3. Tạo sân chơi bổ ích, năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, đời sống giữa CBVC, LĐ các đơn vị;

4. Hội diễn được tuyên truyền phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo CBVC, LĐ trong toàn Trường tham gia; tổ chức đảm bảo mục đích, ý nghĩa và tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia Hội diễn

Toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng trong Nhà trường (gồm cả lao động hợp đồng do đơn vị cấp 3 ký); các thành viên trong Ban tổ chức (theo Quyết định số 1379/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 08/11/2012 của Trường ĐHLN) không tham gia các tiết mục thi của các đội tại Hội diễn.

2. Danh sách các đội tham gia

Nhằm triển khai tốt kế hoạch; đảm bảo chương trình, tiết mục có tính nghệ thuật và đạt được mục đích, yêu cầu của Hội diễn; căn cứ điều kiện thực tế của từng đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2012 thống nhất sắp xếp, ghép các đội tham gia và giao phụ trách mỗi đội như sau:

– Đội 1: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, giao bà Bùi Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ nhiệm Khoa làm phụ trách đội;

– Đội 2: Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường, giao bà Trần Thị Thanh Thuỷ – Chủ tịch Công đoàn Khoa làm phụ trách đội;

– Đội 3: Khoa Lâm học, giao bà Phạm Thị Huyền – Chủ tịch Công đoàn Khoa làm phụ trách đội;

– Đội 4: Khoa Cơ điện & Công trình, giao bà Lưu Bích Linh – Phó chủ tịch Công đoàn Khoa làm phụ trách đội;

– Đội 5: Khoa Chế biến Lâm sản, giao ông Hoàng Tiến Đượng – Chủ tịch Công đoàn Khoa CBLS làm phụ trách đội;

– Đội 6: Khối các phòng và ban Công nghệ thông tin, giao ông Nguyễn Phúc Yên – Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp làm phụ trách đội;

– Đội 7: Viện Sinh thái rừng & Môi trường và Công ty TVĐTPTLN, giao ông Nguyễn Quang Giáp – Phó Viện trưởng làm phụ trách đội;

– Đội 8: Thư viện, Khoa LLCT, Khoa SĐH và Ban PTDTNT, giao ông Nguyễn Quang Chung – Trưởng Ban PTDTNT làm phụ trách đội;

– Đội 9: Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm GDTC và Trung tâm CNR, giao ông Ngô Đức Chiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ làm phụ trách đội.

3. Chủ đề Hội diễn

– Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Tổ quốc, Bác Hồ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc;

– Ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam;

– Ca ngợi các tấm gương trong sự nghiệp giáo dục; ca ngợi tình thầy trò; tình cảm bạn bè, đồng nghiệp; ca ngợi người phụ nữ Việt Nam; tình yêu đôi lứa…;

– Ca ngợi truyền thống, thành tựu ngành nghề cơ quan, đơn vị.

Lưu ý: Các bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng nước ngoài phải có một lần hát bằng tiếng Việt, khuyến khích các tiết mục dàn dựng công phu, hoành tráng.

4. Hình thức và thể loại dự thi

– Thi hát: + Thể loại 1:  Đơn ca, song ca;

                 + Thể loại 2: Tam ca, tốp ca;

                 + Thể loại 3: Đồng ca, hợp xướng, hợp ca hát múa;..

– Thi múa tác phẩm      

                 + Thể loại 1: Múa đơn, múa đôi;

                 + Thể loại 2: Múa tốp.

5. Trang phục biểu diễn/phụ hoạ

Theo từng nội dung, các tiết mục thi hát có thể dùng múa phụ hoạ (múa phụ họa cho phép HSSV tham gia); trang phục biểu diễn phù hợp với nội dung và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

6. Tiêu chí chấm điểm

– Các tiết mục dự thi phải đúng như bản đăng ký với Ban tổ chức;

– Điểm cho từng tiết mục tối đa là 10 điểm (tính lẻ 0.1), được Ban Giám khảo chấm độc lập theo các tiêu chí: Chủ đề: 1 điểm; kỹ thuật: 7 điểm; trang phục/phụ hoạ: 2 điểm.

– Điểm thi của từng tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo (tính lẻ 0.1).

– Điểm thi toàn đoàn được đánh giá dựa vào các tiêu chí sau: Tổng điểm của 3 tiết mục ở tất cả các thể loại (tính lẻ 0.1); căn cứ vào chủ đề, sự kết cấu hài hoà các tiết mục trong chương trình và ấn tượng để lại cho người xem về nghệ thuật, hình thức biểu diễn.

– Chỉ tính xét điểm toàn đoàn cho các đội tham gia đủ 3 tiết mục ở tất cả các thể loại.

7. Cơ cấu giải thưởng

Có các giải cho từng nội dung thi và giải toàn đoàn. (Sẽ có thông báo cơ cấu giải thưởng khi các đơn vị hoàn thành việc đăng ký các tiết mục dự thi)

8. Kinh phí tổ chức Hội diễn

Theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 của Nhà trường.

9. Các quy định

– Ban tổ chức Hội thi thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký;

– Không hạn chế số lượng diễn viên cho một tiết mục;

– Mỗi đơn vị được tham gia 3 tiết mục ở tất cả các thể loại;

– Thời gian dự thi của mỗi đơn vị không được quá 15 phút, nếu quá thời gian Ban tổ chức sẽ trừ điểm theo nguyên tắc (quá 1 phút trừ 1 điểm; quá 2 phút trừ 2 điểm; quá từ 3 phút trở lên trừ 5 điểm); diễn viên đến trễ 5 phút so với giờ diễn thì tiết mục sẽ bị loại;

– Về khiếu nại: Chỉ có phụ trách đội mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi cho Ban tổ chức khi phát hiện có vi phạm quy định Hội diễn;

– Các đội có nhu cầu sử dụng ban nhạc của Ban tổ chức phải đăng ký trước (cùng với bản đăng ký tiết mục dự thi) và sẽ được ghép nhạc. Các đội có ban nhạc riêng (hoặc đĩa nhạc) phải tự chuẩn bị nhạc cụ và nộp đĩa/ file nhạc và đăng ký tiết mục dự thi cho Ban tổ chức;

– Người ngoài sân khấu không được hát thay phần người đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời (kể cả hát bè) của bài;

– Những quy định về Hội diễn có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành văn bản này; chỉ có Ban tổ chức Hội diễn mới có quyền sửa đổi, bổ sung và sẽ thông báo bằng văn bản tới các đội đăng ký tham gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian đăng ký tiết mục tham gia của các đội

Phụ trách các đội lập danh sách đăng ký tiết mục tham gia và gửi về Ban tổ chức Hội diễn (qua ông Đỗ Mạnh Hùng – Phòng 506, Nhà A2), trước ngày 30/11/2012.(Theo mẫu gửi kèm theo)

2. Kế hoạch bốc thăm thứ tự ghép nhạc và biểu diễn của các đội

– Thời gian: 14h, ngày 07/12/2012 (thứ Sáu)

– Địa điểm: Phòng 108, Nhà A2 – Trường Đại học Lâm nghiệp.

– Thành phần: Phụ trách các đội và thành viên Ban tổ chức Hội diễn.

Ghi chú: Đội thi nào vắng mặt theo thành phần, Ban tổ chức sẽ xếp thứ tự ghép nhạc và biểu diễn ngẫu nhiên.

3. Kế hoạch ghép nhạc

Dự kiến ngày 22 hoặc ngày 23/12/2012 tại Hội trường lớn (G6) – Trường ĐHLN. (Có thông báo cụ thể sau)

4. Kế hoạch tổ chức Hội diễn

 Dự kiến Hội diễn được tổ chức vào buổi tối, trong tuần thứ 4 của tháng 12 năm 2012 tại Hội trường lớn (G6). (Có thông báo cụ thể sau)

Để Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2012  thành công tốt đẹp, chào mừng Hội nghị Cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn các cấp, Ban tổ chức đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp với chủ tịch, tổ trưởng công đoàn trực thuộc thông báo kế hoạch này đến đông đảo CBVC, LĐ trong đơn vị mình được biết; phối hợp tốt với các đơn vị được sắp xếp tổ chức thành đội; động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho CBVC, LĐ tập luyện và tham gia./.

 

Nơi nhận :

– Đảng uỷ (để báo cáo);

 – Ban Giám hiệu;

– Các đơn vị trong Trường;

 – Các công đoàn trực thuộc;

 – Bí thư Đoàn Trường;  

– Lưu VT, BTCHD

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI DIỄN

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN VĂN CHỨ