Kế hoạch tổ chức các giải thể thao trong tháng 9, 10, 11,12 năm 2020

Thời gian dự kiến tổ chức các giải như sau: Môn Bóng chuyền Nam/Nữ: Từ 17/10/2020 đến 30/10/2020 Môn Bóng đá nữ: Từ 25/10/2020 đến 15/11/2020 Môn Bóng đá nam: Từ 25/10/2020 đến 22/11/2020 Giải Việt dã: Từ 22/11/2020 đến 29/11/2020 Giải Cầu lông: Từ 28/11/2020 đến 6/12/2020

Thời gian dự kiến tổ chức các giải như sau:

Môn Bóng chuyền Nam/Nữ: Từ 17/10/2020 đến 30/10/2020

Môn Bóng đá nữ: Từ 25/10/2020 đến 15/11/2020

Môn Bóng đá nam: Từ 25/10/2020 đến 22/11/2020

Giải Việt dã: Từ 22/11/2020 đến 29/11/2020

Giải Cầu lông: Từ 28/11/2020 đến 6/12/2020