Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán (Giáp Thìn) năm 2024

Căn cứ Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH, ngày 22/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Căn cứ thông báo số 55/TB-ĐHLN-HCTH, ngày 22 tháng 01 năm 2024 về…

Căn cứ Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH, ngày 22/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ thông báo số 55/TB-ĐHLN-HCTH, ngày 22 tháng 01 năm 2024 về Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán (Giáp Thìn) năm 2024 và công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong dịp Tết.

Nhà trường Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Giáp thìn 2024 như sau:

– Viên chức, người lao động: từ ngày 08/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn);

– Sinh viên Hệ chính quy và vừa làm vừa học: từ ngày 29/01/2024 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 18/02/2024 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn);

– Viên chức, người lao động và học sinh hệ THPT Lâm nghiệp thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.