Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2014 và Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội; nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp,…

Thực hiện Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội; nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban Thương vụ Đoàn trường xây dựng “Kế hoạch Hành động Tháng Thanh niên năm 2014 và Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” .

Nội dung cụ thể xin xem file đính kèm:

Ke hoach thang Thanh nien 2014 -Chuẩn.doc