Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2010

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI             BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 04 – KH/ĐT   Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010        KẾ HOẠCH Hành động Tháng Thanh niên năm 2010 và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  …


        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 04 – KH/ĐT

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

 

 

 KẾ HOẠCH

Hành động Tháng Thanh niên năm 2010

và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch Hành động Tháng Thanh niên năm 2010 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội; nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Hành động Tháng thanh niên năm 2010 và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

CHỦ ĐỀ: Tuổi trẻ hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp !

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Nâng cao nhận thức và khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Thủ đô, của tổ chức Đoàn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Thủ đô, góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

– Chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tạo sự quan tâm của toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ;

– Từng bước tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc về vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

– Hoạt động Tháng Thanh niên được tổ chức tại 100% chi đoàn, liên chi đoàn; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị, hướng đến nhu cầu, nguyện vọng của số đông đoàn viên, thanh niên và tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong nhà trường và xã hội.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuần thứ nhất

– Tham gia đi bộ theo yêu cầu của Thành Đoàn với chủ đề “Vì Thủ đô không rác”;

– Triển khai hoạt động tuyên truyền vứt, đổ rác đúng nơi quy định, tổ chức tổng vệ sinh chiều thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần tại giảng đường, ký túc xá;

– Khai mạc “Giải vô địch bóng đá các chi đoàn cán bộ” lần thứ VII năm 2010.

2. Tuần thứ hai

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để mọi người có trách nhiệm bảo vệ sông, hồ; ra quân thực hiện công trình, phần việc thanh niên làm sạch sông, hồ, khơi thông cống rãnh (phối hợp với quận, huyện, thị xã trên địa bàn…);

– Tổ chức “Hội chợ Văn hóa ẩm thực” lần thứ IV năm 2010.

3. Tuần thứ ba

Tổ chức các đội hình tham gia triển khai bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép;

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, kết nghĩa;

– Tổ chức “Olympic tiếng Anh” năm 2010;

– Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I năm 2010.  

4. Tuần thứ tư

– Mit tinh kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Tổ chức Hội diễn văn nghệ thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2010;

– Tổ chức Ngày hội “Thanh niên khỏe” vào sáng ngày 26/3/2010 (theo hướng dẫn của Thành Đoàn);

– Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2010;

– Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện; tổ chức kết nạp Đoàn và “Ngày đoàn viên”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

– Ban hành kế hoạch chỉ đạo, xây dựng hệ thống tuyên truyền Tháng Thanh niên;

– Tổ chức các hoạt động cấp Trường theo kế hoạch trên.

2. Các liên chi đoàn và chi đoàn

– Xây dựng Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên;

– Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để lựa chọn các nội dung hoạt động phù hợp, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia;

– Tổ chức kết nạp Đoàn và “Ngày đoàn viên”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (có hướng dẫn riêng);

– Báo cáo nhanh chóng, kịp thời các hoạt động về BTV Đoàn trường.

IV. KHEN THƯỞNG

– Mỗi liên chi đoàn đề nghị tối đa 3 tập thể, riêng các liên chi đoàn: LH, KT&QTKD được đề nghị tối đa 5 tập thể; chỉ đạo mỗi chi đoàn bình xét 1 cá nhân đề nghị khen thưởng. Các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường bình xét 1 cá nhân đề nghị khen thưởng;

– Liên chi đoàn tập hợp danh sách đề nghị khen thưởng và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 23/3/2010. 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các liên chi đoàn, các chi đoàn triển khai thực hiện tốt các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2010./.

 

Nơi nhận:

– Thành Đoàn Hà Nội;

– Đảng ủy, BGH;

– Các liên chi đoàn;

– Các chi đoàn; 

– Lưu: VPĐT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

                                      ( Đã ký)

                              Nguyễn Vũ Lâm