Kế hoạch chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2011

Kế hoạch chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2011


         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 33 – KH/ĐT

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 KẾ HOẠCH

Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2011

 

Căn cứ kế hoạch chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2011 với chủ đề:

Hành động vì môi trường sạch, đẹp !

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tạo đợt thi đua cao điểm triển khai có hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” và“Tôi yêu Hà Nội”; thu hút đông đảo thanh niên tham gia; thể hiện kết quả bằng các công trình, phần việc thanh niên cụ thể chào mừng Năm Thanh niên;

– Thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức; ý thức trách nhiệm; kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên. Các hoạt động của chiến dịch góp phần thu hút, tập hợp ĐVTN xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh;

– Chiến dịch được triển khai tới 100% chi đoàn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia;

– Tổ chức tình nguyện tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

* Phương châm hành động: Thực chất, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hoá lịch sử, truyền thống và Năm Thanh niên 2011

– Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” thông qua các mô hình, việc làm cụ thể của Đoàn và từng ĐVTN;

– Tiếp tục tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm tuổi gắn với nội dung “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Tôi yêu Hà Nội”;

– Tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức cùng tuổi trẻ trong hoạt động tình nguyện.

2. Xung kích thực hiện các nhiệm vụ

– Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tập trung vào công trình, phần việc thanh niên;

– Tổ chức các “Công trình Thanh niên tình nguyện”; phần việc thanh niên; tập trung vào việc xử lý các điểm đen về rác, làm sạch một số tuyến sông, hồ; tham gia bóc, xoá quảng cáo, rao vặt trái phép;

– Tham gia hoạt động “3 cùng” tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội Thành phố Hà Nội; tổ chức các diễn đàn, các hoạt động nhằm bài trừ bạo lực, các hành vi thiếu văn hóa trong tuổi trẻ, hướng tới sống đẹp, sống có ích; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội;

– Triển khai, tổ chức cho SV về hoạt động tình nguyện cùng với thanh niên tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

– Tiếp tục tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các nút giao thông; hiến kế các giải pháp giảm ùn tắc, đẩy lùi tai nạn và các hành vi vi phạm pháp luật giao thông;

– Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tặng nhà tình nghĩa cho thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn;

– Tham gia các đội hình TNTN “Ấm lòng nương bản” hoạt động tại một số xã, huyện nghèo khu vực phía Bắc.

3. Đồng hành, hỗ trợ thanh niên; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn

– Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011”(7/2011). Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh, đặc biệt là 2 kỳ thi TS của Trường ĐHLN (đợt I từ ngày 30/6 đến ngày 05/7/2011, đợt II từ ngày 05 đến ngày 10/7/2011;

– Tiếp tục tham gia thực hiện đề án “Phổ cập tin học, Internet cho đoàn viên thanh niên và cán bộ xã khu vực nông thôn” của Thành Đoàn Hà Nội;

– Tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Hỗ trợ hoạt động tại các nhà văn hóa thanh niên cấp huyện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em thiệt thòi;

– Tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm;

– Giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011″;

Ra quân đưa SV về hoạt động tình nguyện với thanh niên trên địa bàn dân cư;

– Tham gia đề án Phổ cập tin học, tham gia tình nguyện tại Trung tâm GDLĐXH Hà Nội;

– Triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn;

 Tổng kết, khen thưởng những tình nguyện viên tiêu biểu của chiến dịch.

Lưu ý: Quá trình tham gia các hoạt động trên, Nhà trường có thể hỗ trợ một phần kinh phí uống nước, cấp phát áo, mũ; ĐVTN phải tự túc tiền ăn, phương tiện sinh hoạt; SV tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” phải tự lo chỗ ở.

2. Hội Sinh viên trường

Triển khai cấp phiếu sinh hoạt hè cho hội viên, sinh viên. Các chi đoàn lấy mẫu phiếu tại Văn phòng Hội Sinh viên trường.

3. Các chi đoàn

– Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động tình nguyện hè 2011;

– Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký các nội dung theo mẫu dưới đây và nộp danh sách về Văn phòng Đoàn trường hoặc email: doantruongdhln@gmail.com trước ngày 04/6/2011.

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN HÈ CỦA CHI ĐOÀN:

TT

Họ

tên

Tiếp sức mùa thi

Tập trung hoạt động tại địa bàn dân cư

Phổ cập Tin học

Cấp phiếu sinh hoạt hè về địa phương

Chức vụ (nếu có)

Điện thoại

Đợt I

Đợt II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đề ra.


Nơi nhận:

– Các chi đoàn;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Chí Lâm