Kế hoạch Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 19-KH/ĐT     Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010     KẾ HOẠCH Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2010   Thực hiện kế hoạch Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện của Ban…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 19-KH/ĐT

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010

 

 

KẾ HOẠCH

Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2010

 

Thực hiện kế hoạch Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng và triển khai Kế hoạch Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2010 với chủ đề:

Xây dựng văn hoá – Bảo vệ môi trường

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tạo đợt thi đua cao điểm triển khai có hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”; thu hút đông đảo thanh niên, HSSV tham gia; thể hiện kết quả bằng các công trình, phần việc thanh niên cụ thể chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

– Phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

– Thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức; ý thức trách nhiệm; kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và vận động đông đảo nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Các hoạt động của Chiến dịch góp phần thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

2. Yêu cầu

– Chiến dịch được triển khai tới 100% chi đoàn; tổ chức đều khắp trên các khu vực đối tượng, thu hút đông đảo ĐVTN, HSSV;

– Xác định địa bàn hoạt động tại chỗ là chính; 100% các chi đoàn có HSSV tình nguyện về hoạt động tại địa phương;

– Xã hội hoá rộng rãi các hoạt động tình nguyện.

* Phương châm hành động: Thực chất, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

1. Chiến dịch được phát động từ đầu tháng 5/2010, tổng kết vào tháng 9/2010.

2. Các hoạt động triển khai cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8/2010, mỗi tháng gắn với 1 chủ đề và một hoạt động tập trung. 

– Tháng 6: Vì đàn em thân yêu – Vì môi trường sạch, đẹp.

– Tháng 7: Tình nguyện vì cộng đồng.

– Tháng 8: Xây dựng nét đẹp văn hóa ửng xử.


III. NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hoá lịch sử, truyền thống và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

1.1.  Đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” thông qua các mô hình, việc làm cụ thể của các cơ sở Đoàn và từng đoàn viên, thanh niên;

1.2. Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, TP Hà Nội, Nhà trường, một số văn bản quan trọng đối với thanh niên như Nghị quyết 25, 26,27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), Kế hoạch và Chương trình hành động của cấp uỷ, chính quyền các cấp; quy hoạch, chiến lược phát triển Thủ đô; văn kiện trình đại hội Đảng các cấp…;

1.3. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô và đất nước, hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội gắn với nội dung “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”;

1.4. Tuyên truyền, vận động nhân dân Thủ đô chung sức tham gia các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ.

2. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô, đất nước

2.1. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tập trung vào những việc mới, việc khó, những vấn đề cấp bách, đặc biệt là các công việc chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và đại hội Đảng các cấp;

2.2. Tổ chức các “Công trường Thanh niên tình nguyện”; công trình, phần việc thanh niên; tập trung vào việc xử lý các điểm đen về rác; xử lý môi trường một số khu vực; tham gia bóc, xoá quảng cáo, rao vặt trái phép;

2.3. Triển khai hoạt động “3 cùng” tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Thành phố Hà Nội; tổ chức các diễn đàn, các hoạt động nhằm bài trừ bạo lực trong tuổi trẻ Thủ đô và các hành vi thiếu văn hoá; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội;

2.4. Tiếp tục tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hiến kế các giải pháp giảm ùn tắc, đẩy lùi tai nạn và các hành vi vi phạm pháp luật giao thông;

2.5. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện; làm tốt công tác hiến máu, đảm bảo số lượng máu theo chỉ tiêu;

2.6. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà các gia đình khó khăn, thanh niên xung phong, gia đình thương binh, liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; 60 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong;

3. Đồng hành, hỗ trợ thanh niên

3.1. Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2010”;

3.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phổ cập tin học, Internet cho đoàn viên thanh niên và cán bộ xã khu vực nông thôn” của Thành Đoàn Hà Nội;

3.3. Tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Tham gia hoạt động tại các nhà văn hóa thanh niên, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em thiệt thòi;


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

– Thành lập Ban chỉ đạo Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện;

– Tổ chức tuyển chọn, tập huấn kỹ năng cho HSSV tham gia các đội hình tập trung;

– Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2010″(6/2010). Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh, đặc biệt là 2 kỳ thi TS của Trường ĐHLN (khối A từ ngày 01 – 5/7/2010, khối B từ ngày 06-10/7/2010. Thành phần tham gia chủ yếu là SV K54, số lượng 80 SV, mỗi đợt 40 SV).

– Ra quân đưa thanh niên, sinh viên về hoạt động với thanh niên địa bàn dân cư, tham gia chương trình Phổ cập Tin học. Dự kiến số lượng 200 SV (cuối tháng 6/2010).

– Triển khai các hoạt động “Ba cùng”, tham gia phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS;

– Tổ chức một số công trường, công trình thanh niên tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường, lịch sử Thăng Long – Hà Nội, bảo vệ di tích văn hóa;

Quá trình tham gia các hoạt động trên, Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí uống nước và cấp phát áo, mũ; ĐVTN phải tự túc tiền ăn, phương tiện sinh hoạt.

2. Hội Sinh viên trường

Cấp giới thiệu sinh hoạt hè tại các địa phương: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường sẽ cấp mẫu phiếu giới thiệu cho các chi đoàn, chi hội theo danh sách đăng ký của đoàn viên, hội viên trước khi về nghỉ hè. Các SV tình nguyện sẽ tự liên hệ địa điểm để tham gia hoạt động. Kết thúc đợt hoạt động phải có đánh giá, xác nhận của Đoàn cơ sở nơi tiếp nhận vào phiếu, sau đó các chi đoàn thu và nộp lại cho Văn phòng Hội Sinh viên trước ngày 20/8/2010.

3. Các chi đoàn

Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký các nội dung theo mẫu dưới đây và nộp danh sách về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 05/6/2010.

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN HÈ CỦA CHI ĐOÀN:

TT

Họ

tên

Tiếp sức mùa thi

Tập trung hoạt động tại địa bàn dân cư

Phổ cập Tin học

Cấp phiếu sinh hoạt hè về địa phương

Hoạt động “Ba cùng” tại TTGD LĐXH

Ghi chú (chức vụ, đoàn viên ưu tú…)

Khối A

Khối B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

– Các chi đoàn;

– Thành Đoàn Hà Nội;  (báo

– Đảng ủy, BGH;          (cáo

– Lưu VPĐT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

 BÍ THƯ

 

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Vũ Lâm