Kế hoạch chiến dịch Hè tình nguyện 2009

              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI             BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 30 /KH-ĐT     Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009        KẾ HOẠCH Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2009    Năm 2009 là năm tuổi trẻ thi đua thực hiện Nghị…


              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 30 /KH-ĐT

 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

 

  

KẾ HOẠCH

Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2009

  


Năm 2009 là năm tuổi trẻ thi đua thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TƯ ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 55 năm Giải phóng Thủ đô, 45 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, 45 năm phong trào “3 sẵn sàng”, 10 năm phong trào Thanh niên tình nguyện, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Căn cứ vào chương trình công tác năm học 2008-2009 và định hướng của Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng và triển khai Kế hoạch Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2009 với phương châm hành động là:Hiệu quả, chuyên nghiệp, rộng rãi, an toàn“.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tạo đợt cao điểm triển khai có hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các hành động cụ thể của thanh niên. Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh;

– Phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội;

– Thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức; thu hút thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời tạo sự quan tâm của toàn xã hội đối với các hoạt động của TTN.

2. Yêu cầu

– Chiến dịch được triển khai tới 100% các chi đoàn; tổ chức đều khắp trên các khu vực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia;

– Xác định địa bàn hoạt động tại chỗ là chính; 100% các chi đoàn có ĐVTN tham gia chiến dịch Hè tình nguyện.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực kỷ niệm 45 năm thành lập Trường, hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

– Đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua các hoạt động, việc làm cụ thể của đoàn viên, thanh niên;

– Tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chủ trương của Trường, một số văn bản pháp luật quan trọng đối với thanh niên như Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng, Luật Thanh niên;

– Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô, hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội gắn với nội dung “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

2. Xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô và đất nước

– Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, tập trung vào những việc mới, việc khó, những vấn đề cấp bách;

– Tổ chức các “Công trường Thanh niên tình nguyện”; công trình, phần việc thanh niên;

– Tham gia hoạt động “3 cùng” tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội Thành phố Hà Nội; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền, tham gia giữ gìn an toàn giao thông;

– Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các khu vực, đối tượng;

– Tổ chức hoạt động tình nguyện tại Lai Châu;

– Thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành với các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo” thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội đóng quân nơi biên giới; tham gia Chương trình “Hành trình về với Điện Biên và các địa danh lịch sử”.

3. Đồng hành, hỗ trợ thanh niên

– Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2009”;

Tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Tham gia hoạt động tại các nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em thiệt thòi.

4. Thực hiện 2 chương trình mục tiêu

Nâng cao hiệu quả hoạt động Thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế -xã hội Thủ đô, giai đoạn 2009 – 2010;

– Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

5. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

– Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp;

– Tổ chức cho thanh niên, sinh viên về khảo sát, tổ chức hoạt động với thanh niên tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc 29 quận, huyện, thành phố Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chương trình "Tiếp sức mùa thi 2009": Phục vụ các kỳ thi tuyển sinh, đặc biệt là 2 kỳ thi TS của Trường ĐHLN (khối A từ ngày 01 – 5/7/2009, khối B từ ngày 06-10/7/2009. Thành phần tham gia là SV K53, số lượng 80 SV, mỗi đợt 40 SV).

2. Hoạt động tình nguyện tập trung

Căn cứ vào danh sách đăng ký, BTV Đoàn trường lựa chọn 80 đoàn viên, thanh niên (Cán bộ, SV K51, K52) theo đội hình tập trung, hoạt động tại một số xã khó khăn ngoại thành Hà Nội và tỉnh Lai Châu (dự kiến từ 28/6 – 12/7/2009).

3. Chương trình phổ cập Tin học

Thành lập 01 đội gồm 15 SV có kiến thức khá về Tin học, đặc biệt là Internet, hoạt động tại một số xã khó khăn ngoại thành Hà Nội. Thời gian từ 15/7 – 05/8/2009.

(Quá trình tham gia các hoạt động trên, Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí uống nước và cấp phát áo, mũ; ĐVTN phải tự túc tiền ăn, phương tiện sinh hoạt).

4. Cấp giới thiệu sinh hoạt hè tại các địa phương: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường sẽ cấp mẫu phiếu giới thiệu cho các chi đoàn, chi hội theo danh sách đăng ký của đoàn viên, hội viên trước khi về nghỉ hè. Các SV tình nguyện sẽ tự liên hệ địa điểm để tham gia hoạt động. Kết thúc đợt hoạt động phải có đánh giá, xác nhận của Đoàn cơ sở nơi tiếp nhận vào phiếu, sau đó các chi đoàn thu và nộp lại cho Văn phòng Hội Sinh viên trước ngày 20/8/2009.Trên đây là kế hoạch tổ chức chiến dịch Mùa hè TNTN 2009, đề nghị BCH các chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký theo các nội dung theo mẫu dưới đây và nộp danh sách về Văn phòng Đoàn trường, Văn phòng Hội Sinh viên trước ngày 10/6/2009.

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN HÈ CỦA CHI ĐOÀN:

TT

Họ và tên

Tiếp sức mùa thi (K53)

Tập trung về vùng sâu, vùng xa (K51, 52)

Phổ cập Tin học

Cấp phiếu sinh hoạt hè về địa phương

Ghi chú (chức vụ, đoàn viên ưu tú…)

Khối A

Khối B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– Các chi đoàn;

– Các liên chi đoàn;

 – BTV Thành Đoàn Hà Nội;( báo

– BTV Đảng ủy trường;       (cáo

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

  

Nguyễn Vũ Lâm