Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28.11.1959-28.11.2014

Ngày 28.11.1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài phát động “Tết trồng cây” đăng trên báo Nhân Dân, làm thay đổi hẳn nhận thức và ý thức về môi trường của người dân cả nước thủa còn nặng nỗi lo cơm ăn, áo mặc và đã tạo lên phong trào trồng cây, trồng rừng phát triển sâu rộng trong cả nước từ đó đến nay.

Ngày 28.6.1995, theo đề nghị của Bộ Lâm nghiệp lúc bấy giờ, để cổ vũ động viên CBVC trong ngành lâm nghiệp, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 380/TTG lấy ngày 28/11 làm ngày truyền thống Ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 28/11 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống động viên toàn thể CBVC trong ngành phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành Lâm nghiệp và sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước.

Duyên phận đã đưa chúng ta đến với nghề lâm nghiệp cao quý – nghề mà cả xã hội tôn vinh là giữ lá phổi cho nhân loại. Sở dĩ rừng và những người làm nghề lâm nghiệp được xã hội tôn vinh, cả thế giới coi trọng vì rừng có lợi ích  rất to lớn. Ngoài những lợi ích kinh tế dễ dàng nhận thấy thì vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đó là bảo vệ môi trường. Rừng như một lá phổi xanh của nhân loại, là lá chắn sinh thái trước sự biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu mà Việt Nam là nước có nguy cơ tổn thương cao. Rừng điều hoà khí hậu, giảm thiểu xói mòn, sa mạc hoá; chống bồi lắng, điều tiết dòng chảy, hạn chế lũ lụt…

Từ những lợi ích to lớn và thiết thực của rừng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù đất nước còn nghèo nhưng Ngành lâm nghiệp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Trong giai đoạn hiện nay, Ngành lâm nghiệp đã tích cực hội nhập với quá trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên thế giới, góp phần giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các chương trình và sáng kiến toàn cầu, như sáng kiến "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng", chương trình quản lý rừng bền vững, rừng và giảm đói nghèo, chống sa mạc hóa. Những kết quả đạt được thời gian qua là hết sức đáng trân trọng.

  Nhân dịp Lễ kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28.11), chúng ta – các thế hệ những người làm công tác Lâm nghiệp với trọng trách trồng người – trồng cây đều rất vinh dự và tự hào với truyền thống của ngày Lâm nghiệp Việt Nam. Chúng ta xin cảm ơn lịch sử đã cho chúng ta cơ hội được đóng góp công sức của mình vào ngành nghề hết sức cao quý.

Càng vinh dự và tự hào bao nhiêu, chúng ta càng ý thức được trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho ngành Lâm nghiệp bấy nhiêu. Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được là rất đáng tự hào, song chúng ta cần phải tích cực cố gắng nhiều hơn nữa để vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội và nhân dân tôn trọng, góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp phát triển đất nước.

Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng lãnh đạo Trường  trồng cây tại khuôn viên Nhà trường