Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Liên tịch BộTài chính – BộGiáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT vềviệc sửa đổi, bổsung Thông tư liên tịch số21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Hiệu lực thi hành của Thông tư này được quy định tại khoản 1, Điều 2 như sau: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từngày 25/4/2013 và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm2013”.

Theo lịch công tác tuyển sinh năm2013, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 11/3/2013 và kết thúc vào 17h00 ngày19/4/2013. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp lệphí tuyển sinh theo đúng quy định của Thông tư đã ban hành,Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các sở giáo dục và đàot ạo, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng tổchức thu, nộp lệphí tuyển sinh như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

244KTKD.pdf