Hướng dẫn sinh viên K57 nhập học

Sinh viên khóa 57 – hệ chính quy (trúng tuyển và được xét tuyển bổ sung) đến làm thủ tục nhập học cần tuân thủ 5 bước của quy trình nhập học. Cụ thể như sau:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và sắp xếp các loại giấy tờ theo đúng thứ tự ghi ở Giấy báo trúng tuyển; viết đầy đủ, chính xác các thông tin trên bì túi đựng Hồ sơ trúng tuyển; chuẩn bị các khoản lệ phí phải nộp.

 

Bước 2. Đến bàn đón tiếp tại cửa chính của Hội trường lớn G6 để nhận Số (mỗi sinh viên được nhận 1 Số theo thứ tự), bản quy trình nhập học, sổ tay học tập sinh viên và các tài liệu khác. Sinh viên phải trình bản gốc Giấy báo trúng tuyển (hoặc Giấy xác nhận trúng tuyển) tại Bàn đón tiếp này để được nhận Số và những tài liệu nêu trên.   

 

Bước 3. Vào Hội trường, ngồi ghế; chờ gọi Số để đến Bàn làm thủ tục nhập học.

 

Bước 4. Đến bàn làm thủ tục nhập học: gồm việc nộp hồ sơ, giấy tờ, lệ phí, đăng ký chỗ ở và hộ khẩu tạm trú, kê khai thông tin dịch vụ ngân hàng, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, v.v.

Ngay sau khi làm xong thủ tục nhập học, mỗi sinh viên được phát 01 Giấy tiếp nhận sinh viên (sinh viên phải giữ Giấy này trong suốt quá trình học tập và xuất trình Giấy khi có yêu cầu của Nhà trường).

 

Bước 5. Ra ngoài Hội trường, xem các thông tin (niêm yết ở phía ngoài Hội trường):

– Danh sách bố trí ngành học, lớp học.

– Lịch học tập đối với sinh viên khóa K57.

– Lịch khám sức khỏe đối với sinh viên khóa K57.

– Các bản thông báo cho sinh viên K57.

 

                                                              BAN ĐÓN TIẾP