Họp trực tuyến giữa Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp và Hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp quốc gia Yakut, Liên Bang Nga

Chiều ngày 29/5/2020 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp và lãnh đạo Học viện Nông nghiệp quốc gia Yakut, Liên Bang Nga bàn về chương trình hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tham gia cuộc họp, về phía trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, phụ trách Hợp tác quốc tế; Trưởng và các Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế.

Về phía trường Học viện Nông nghiệp quốc gia Yakut có Hiệu trưởng Ivan Sleptsov; Phó Hiệu trưởng Konstantin Krivoshapkin phụ trách Hợp tác quốc tế; Phó Hiệu trưởng Motryona Khaldeeva phụ trách đào tạo; Trưởng khoa Lâm nghiệp và quản lý đất đai Maria Sleptsova; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Irina Dranaeva và chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế Margarita Novgorodova.

Sau khi Lãnh đạo hai Trường giới thiệu những nét chính về thế mạnh và sự quan tâm đến các lĩnh vực mong muốn hợp tác. Hai bên thống nhất và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để hợp tác trên các lĩnh vực chính mà hai bên cùng quan tâm: Lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc, thú y và động vật học, lĩnh vực khoa học cây trồng, quản lý môi trường, quản lý đất đai, lâm nghiệp, chế biến gỗ và kinh tế. Các hoạt động chính sẽ được thảo luận để triển khai trong thời gian tới bao gồm:

1. Các chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa hai trường

2. Đồng tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến giữa các giảng viên, nhà nghiên cứu hai trường

3. Nghiên cứu đồng tổ chức các lớp học trực tuyến giữa hai trường trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

4. Phối hợp xây dựng các chương trình dự án hai bên cùng quan tâm, trong đó có các chương trình Erasmus và chương trình giữa hai Chính phủ.

5. Xúc tiếp các hoạt động nghiên cứu khoa học và đồng xuất bản bài báo khoa học.

Cuộc họp diễn ra trong không khí cởi mở nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai Nhà trường. Từ đó sẽ giúp tăng cường năng lực của cán bộ, sinh viên cũng như nâng cao vị thế của Hai trường và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước trong thời gian tới. Hiệu trưởng 2 trường cũng đã nhận lời mời chính thức sẽ sang làm việc và tham quan trực tiếp vào thời gian hợp lý.

Một số hình ảnh tại buổi họp trực tuyến

Nguồn: Phòng HTQT