Họp trù bị tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7 năm 2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7 năm 2016, sáng 27/8/2016 tại Trường Đại học Lâm nghiệp – đơn vị đăng cai tổ chức đã tổ chức họp trù bị trước Hội nghị.

Đến tham dự có đại diện của các trường Đại học, Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi trên toàn quốc sẽ tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng – Phó ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị cho biết Hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7 năm 2016 có 15 trường Đại học, Cao đẳng tham dự với 11 lĩnh vực nghiên cứu và 193 công trình. Đến thời điểm này các công tác chuẩn bị cho Hội nghị tại Trường Đại học Lâm nghiệp đang theo đúng tiến độ và được các trường tham dự đánh giá cao.

Cuộc họp đã trao đổi kế hoạch chi tiết về thời gian tổ chức, số lượng công trình tham gia báo cáo, cơ cấu giải thưởng và một số nội dung về các công tác chuẩn bị khác. Theo đó, Hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7 năm 2016 sẽ diễn ra trong 02 ngày (24/9 – 25/9/2016) với sự tham gia của 15 Trường Đại học, Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi trên toàn quốc. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các trường công bố các kết quả nghiên cứu trong từng giai đoạn và chia sẻ kinh nghiệm phát triển công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên.

Hình ảnh buổi họp