Họp triển khai Xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ các Khoa, Viện trong trường.

Sáng 13/10/2016, Trường Đại Lâm nghiệp đã tổ chức Họp triển khai Xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ các Khoa, Viện giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Tham dự có GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo các Khoa, Viện.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Phạm Văn Chương nhấn mạnh: Các Khoa, Viện trong trường cần đẩy mạnh, xây dựng và định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học của cả cán bộ giảng viên và sinh viên trong đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Cuộc họp đã thảo luận và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu về triển khai xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của các đơn vị trong giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Từ những định hướng và kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ của các Khoa, Viện, phòng Khoa học và Công nghệ cần rà soát các quy chế và đề xuất xây dựng kế hoạch cụ thể về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong toàn trường, đảm bảo cho hoạt động khoa học công nghệ trở thành lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Hình ảnh cuộc họp