Họp triển khai và tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật công tác giảng dạy trực tuyến online

Nhằm triển khai và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và học tập theo kế hoạch đào tạo. Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp bàn triển khai và tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật công tác giảng dạy trực tuyến trên phần mềm online.

Tham dự cuộc họp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó  Hiệu trưởng; lãnh đạo, cán bộ phòng Đào tạo, phòng Hành chính tổng hợp, phòng Quản trị thiết bị, phòng Tài chính kế toán, phòng Chính trị và Công tác sinh viên, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

TS. Lê Ngọc Hoàn – Phó Trưởng phòng Đào tạo giới thiệu khái quát về phần mềm giảng dạy trực tuyến

Tại cuộc họp, TS. Lê Ngọc Hoàn giới thiệu khái quát về phần mềm giảng dạy trực tuyến. Tiếp theo các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất nhằm xây dựng và triển khai đưa phần mềm giảng dạy trực tuyến vào sử dụng, trong đó tập trung vào rà soát hệ thống cơ sở vật chất, tạo cơ sở dữ liệu cần thiết cho giảng viên và sinh viên, tập huấn cho giảng viên…

Toàn cảnh cuộc họp

Hiệu trưởng Nhà trường GS.TS. Trần Văn Chứ đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các đơn vị chức năng nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ để công tác giảng dạy trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất và thuận lợi cho sinh viên học tập trên các thiết bị máy tính và điện thoại thông minh.

Để triển khai và thực hiện tốt công tác giảng dạy trực tuyến. Chiều 11/3/2020, Nhà trường đã tổ chức lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật dạy và học online cho cán bộ, giảng viên các Khoa/Viện đào tạo.

Tại lớp tập huấn, cán bộ của Bộ môn Tin học – Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh và phòng Đào tạo đã hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến. Các cán bộ, giảng viên tham dự được thực hành và hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến, tạo lớp học, sử dụng bài giảng trên hệ thống,…

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả công tác giảng dạy trực tuyến qua mạng, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện học tập thuận lợi nhất cho sinh viên.

Hình ảnh lớp tập huấn