Họp triển khai Dự án đào tạo trình độ Thạc sĩ quốc tế ngành Lâm nghiệp nhiệt đới cho các nước khu vực Đông Nam Á

Sáng 10/12/2015, tại Trường Đại học Lâm nghiệp, dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, Nhà trường đã tổ chức cuộc họp triển khai Dự án đào tạo trình độ Thạc sĩ quốc tế ngành Lâm nghiệp nhiệt đới cho các nước khu vực Đông Nam Á.

Thành phần tham dự có: PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; Ông Tobias Wilhelm Matusch – Chuyên gia GIZ làm việc tại Trường Đại học Lâm nghiệp; cán bộ trong Ban điều hành dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Trần Văn Chứ nhấn mạnh: Để thực hiện triển khai tốt dự án đào tạo trình độ Thạc sĩ quốc tế ngành Lâm nghiệp nhiệt đới cho các nước khu vực Đông Nam Á, Nhà trường cần tập trung xây dựng hoàn thành đề án dự án, sắp xếp môn học, hoàn thiện đội ngũ giảng dạy, trao đổi giảng viên, học viên và cử cán bộ đi đào tạo…

Cuộc họp đã nghe các báo cáo, ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên về xây dựng và hoàn thiện đề án, chỉnh sửa đề cương môn học, bố trí chương trình học, đội ngũ giảng dạy…

Hình ảnh cuộc họp