Họp triển khai Đề án quảng bá tuyển sinh năm 2017

Sáng 30/11/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp triển khai Đề án quảng bá tuyển sinh năm 2017.

Tham dự buổi họp có: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, ThS. Lê Ngọc Hoàn – Trưởng Ban XTTS&TVVL đã báo cáo tóm tắt đề án quảng bá tuyển sinh năm 2017. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong cuộc họp đã thảo luận và đưa ra nhiều góp ý cho công tác quảng bá tuyển sinh của Nhà trường: xây dựng mạng lưới hỗ trợ công tác tuyển sinh, triển khai các hoạt động quảng bá theo nhiều kênh thông tin khác nhau, các hoạt động hỗ trợ của đoàn thanh niên, các đơn vị trong trường cùng tham gia….

Để triển khai tốt công tác quảng bá tuyển sinh năm 2017, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị có liên quan và yêu cầu các đơn vị phối hợp để triển khai đạt hiệu quả.

Hình ảnh cuộc họp