Họp triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Sáng 08/6/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Tham dự có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; các thành viên trong Ban chỉ đạo triển khai Đề án.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế đã báo cáo sơ kết, đánh giá các hoạt động và công tác thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Nhà trường. Các thành viên trong Ban chỉ đạo đã thảo luận, đưa ra các đề xuất trong việc tiếp tục xây dựng triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2018 tại Trường Đại học Lâm nghiệp – đơn vị đầu mối và điều phối thực hiện và các trường đại học, học viện thuộc Bộ NN&PTNT, trong đó nhấn mạnh tới công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ và giáo viên, giảng viên dạy các môn khoa học và chuyên ngành bằng tiếng Anh; xây dựng chương trình môn học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên, lồng ghép giảng dạy tiếng Anh trong chương trình học; đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh…

Toàn cảnh cuộc họp

Dựa trên những ý kiến thảo luận và góp ý trong cuộc họp, Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch và triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm 2018.