Họp triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020

Sáng 19/9/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự có lãnh đạo, cán bộ Phòng: Hợp tác quốc tế, Đào tạo, Đào tạo sau đại học, Quản lý đầu tư, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tới tổ chức rà soát, đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên ngoại ngữ và giảng viên chuyên ngành; xây dựng chương trình môn học tiếng anh chuyên ngành; nâng cấp phần mềm và bổ sung dữ liệu câu hỏi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi tiếng anh cho học sinh, sinh viên…

Kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Bùi Thế Đồi đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện và triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 có hiệu quả, theo đúng lộ trình đề ra.