Họp triển khai công tác tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính qui năm 2013

Sáng ngày 17/06/2013, tại phòng họp 206 nhà A2 Trường ĐH Lâm nghiệp đã diễn ra cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2013.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Trường và các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013; Ban thanh tra; Ban chỉ đạo coi thi; Ban an ninh; Ban Cơ sở vật chất; Giám đốc TTDV.

 

Cuộc họp đã thông qua một số tài liệu về hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013, toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 được hệ thống hóa đầy đủ, đồng thời được cụ thể hóa thành văn bản quy định, hướng dẫn của HĐTS và được phổ biến kịp thời tới các đối tượng liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS. TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Hiệu trưởng cũng đề nghị các đồng chí là Cụm trưởng, phó, Thư ký và Thanh tra tại các điểm thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra trước về cơ sở vật chất, an ninh trật tự tại điểm thi mình phụ trách.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi hiện hành, đồng chí đã giao nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo, cũng như cho các phòng ban, đơn vị cần chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, bố trí lực lượng công an, bảo vệ, y tế và các phương tiện khác phục vụ công tác tuyển sinh đạt kết quả cao nhất.