Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019

Sáng 03/01/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019 dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự có lãnh đạo phòng Đào tạo, Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học, Ban Tạp chí & Website, Trưởng các Khoa/Viện phụ trách công tác tuyển sinh.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp cho công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh; số ngành tuyển sinh và phương thức xét tuyển cũng được điều chỉnh phù hợp cho từng ngành đào tạo. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019, trong đó tập trung vào công tác tư vấn giới thiệu ngành nghề tại các trường THPT; tham gia các ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tại Trường; qua các mạng xã hội, quảng bá hình ảnh về trường; các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên …

Nhiều ý kiến tâm huyết và có tính xây dựng cao đã được ghi nhận, tiếp thu; nhiều ý kiến đã được giải đáp, làm rõ ngay tại cuộc họp

Trong thời gian tới các đơn vị chức năng và Khoa/Viện tiếp tục xác lập kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động tư vấn tuyển sinh trong năm 2019.