Họp triển khai công tác quản lý bộ môn và công tác tuyển dụng giảng viên

Sáng 08/5/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra cuộc họp nhằm triển khai công tác quản lý bộ môn, hoàn thiện Quy định về công tác tuyển dụng giảng viên.

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các phòng chức năng. Dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến để tăng cường vai trò của bộ môn, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường đội ngũ giảng viên chất lượng cao qua công tác tuyển dụng. Buổi làm việc đã thống nhất những nội dung sau:

Về công tác quản lý bộ môn

– Quy định rõ yêu cầu tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng bộ môn.

– Sắp xếp cơ cấu tổ chức của bộ môn phù hợp với đặc thù từng bộ môn.

– Trang bị đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của bộ môn, quy định rõ chế độ sinh hoạt của bộ môn.

– Công tác phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra giám sát hoạt động của bộ môn từ các phòng chức năng.

Để hoàn thiện Quy định về công tác tuyển dụng giảng viên, buổi làm việc đã thảo luận các quy định, quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường dựa trên các quy định của Nhà nước; Nâng tiêu chuẩn thi tuyển giảng viên theo hướng xét quá trình học tập của các ứng viên và hoàn thiện các chỉ tiêu tuyển dụng, chuẩn đội ngũ giảng viên để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Hình ảnh buổi làm việc