Họp tiểu ban đối ngoại – Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

Chiều ngày 22/4/2014, tại phòng họp C trường Đại học Lâm nghiệp, Tiểu ban đối ngoại – Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp rà soát công việc có liên quan đến công tác đối ngoại trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Văn Điển, Phó Hiệu trưởng.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ cho công tác đối ngoại trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào một số định hướng chính: Tổ chức tốt các Hội thảo quốc tế về phát triển và tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; Làm tốt công tác quảng bá hình ảnh trường Đại học Lâm nghiệp với bạn bè quốc tế; Thực hiện các bài báo cáo khoa học chuyên sâu về các lĩnh vực chủ yếu như Quản lý rừng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất lâm nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng trong chế biến lâm sản.

Toàn cảnh buổi làm việc