Hợp tác với các Trường Đại học của CHLB Đức trong việc triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Lâm nghiệp bằng tiếng Anh

Thực hiện Nghị quyết số 389/NQ-ĐU ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc triển khai đào tạo Thạc sĩ Lâm học bằng tiếng Anh cho các nước thuộc tiểu vùng Sông Mê Kông. Được sự tài trợ của Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Cộng hòa Liên bang Đức (DAAD) và sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ), Trường Đại học Lâm nghiệp đã có chuyến công tác tại CHLB Đức.

Từ ngày 29/11 đến ngày 07/12/2015 đoàn công tác của Trường Đại học Lâm nghiệp do GS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các Viện nghiên cứu và các Giáo sư thuộc Khoa Khoa học môi trường – Trường Đại học Kỹ thuật Dresden và Khoa Khoa học Lâm nghiệp và Sinh thái rừng – Trường Đại học Tổng hợp Goettingen (Cộng hòa Liên bang Đức).

Trong thời gian công tác, Đoàn đã làm việc với các đối tác phía Đức để thảo luận về chương trình đào tạo, đề cương môn học, kế hoạch đào tạo; kế hoạch bố trí giảng viên của hai Trường Đại học Dresden và Goettingen sang giảng dạy tại Việt Nam; kế hoạch hỗ trợ tài chính và học bổng cho học viên đến từ các nước thuộc tiểu vùng Sông Mê Kông giai đoạn 2016 – 2018. Theo kế hoạch, Chương trình Thạc sĩ Lâm nghiệp sẽ chính thức được triển khai từ tháng 4 năm 2016.

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đã thảo luận về cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Kỹ thuật Dresden và Đại học tổng hợp Goettingen trong nghiên cứu khoa học, việc trao đổi sinh viên và tổ chức giảng dạy trực tuyến E-Learning.

Một số hình ảnh về hoạt động của đoàn công tác:

Làm việc với Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học tổng hợp Goettingen

Đoàn công tác làm việc với Trưởng khoa Khoa học lâm nghiệp và sinh thái rừng (Đại học tổng hợp Goettingen)

Làm việc với Đại diện của DAAD và Lãnh đạo trung tâm Đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững

Làm việc với Viện Trưởng Viện Kỹ thuật lâm sinh – Đại học kỹ thuật Dresden

GS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà cho Đại diện DAAD