Hợp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Greisfwald, Cộng hòa liên bang Đức

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Đại học Greisfwald, Cộng hòa liên bang Đức. Ngày 10/3/2014 ông Tobias Matush giảng viên trường Đại học Greisfwald đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. PGS.TS. Phạm Văn Chương trao quà lưu niệm…

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Đại học Greisfwald, Cộng hòa liên bang Đức. Ngày 10/3/2014 ông Tobias Matush giảng viên trường Đại học Greisfwald đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Văn Chương trao quà lưu niệm cho ông Tobias Matush

Tiếp đoàn có PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa tham gia dự án hợp tác và TS. Florian werner, chuyên gia GIZ làm việc tại trường.

Hai bên đã cùng thảo luận về dự án hợp tác trong khuôn khổ chương trình Kinh tế sinh học đã được ký kết giữa Chính phủ hai nước.

Tại buổi làm việc ông Tobias Matush đã trình bày đề cương dự án. Các chuyên gia cùng trao đổi, góp ý để bản đề án sớm được hoàn thiện.

Cùng ngày ông Tobias Matush cũng đã đi thăm và làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học.

Toàn cảnh buổi làm việc