Họp rà soát kế hoạch công tác năm 2015

Chiều 11/02/2015, tại phòng họp B, trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp rà soát kế hoạch công tác năm 2015. Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Phạm Văn Điển – Phó hiệu trưởng Nhà trường, cùng Trưởng, Phó, Tổ trưởng tổ công tác thuộc các đơn vị: phòng Hành chính tổng hợp, phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm dịch vụ.

Tại cuộc họp, PGS.TS Phạm Văn Điển đã nghe báo cáo kế hoạch công tác năm 2015 của các Trưởng đơn vị và ghi nhận những góp ý của các đơn vị. Đồng chí đề nghị các đơn vị năm 2015 cần cụ thể hóa các văn bản, chủ trương của Đảng ủy và Ban giám hiệu cũng như Nghị quyết của Hội nghị CBVC để hoạt động tốt trong các lĩnh vực hành chính, quản trị thiết bị, dịch vụ. Cuộc họp đã quan tâm thảo luận để tìm ra các điểm nhấn cần được thực hiện trong năm 2015, coi đây là chỉ số quan trọng để đánh giá sự năng động, sáng tạo cũng như hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

Cụ thể công tác hành chính cần chú trọng cải cách hành chính: quy trình hóa các công việc, chỉ rõ ra cách làm, đầu mối thực hiện. Tổ chức xây dựng, thực hiện tốt các quy trình cũng như đánh giá và triển khai hiệu quả vào thực tiễn. Đặc biệt, PGS.TS Phạm Văn Điển nhấn mạnh đến công tác tổng hợp, cần xác định rõ chỉ số cần được tổng hợp, định kỳ công tác tổng hợp; tổ chức, phối hợp, huy động các đơn vị để thực hiện công tác tổng hợp theo quy trình, qua đó luôn chủ động, cập nhật số liệu và phát huy sự phối hợp giữa các đơn vị. Trong lĩnh vực Quản trị thiết bị, điểm nhấn là phải quản lý, bảo toàn được ranh giới, quỹ đất của Trường. Tập trung các giải pháp để nâng hiệu quả, chống lãng phí trong sử dụng tài sản. Về Trung tâm dịch vụ cần có kế hoạch chi tiết, hiệu quả, tận dụng được nguồn lực tốt nhất. Các kế hoạch cần bám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Kết thúc cuộc họp, nhân dịp năm mới, PGS.TS Phạm Văn Điển chúc toàn thể cán bộ một năm mới sức khỏe, thành công, các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

Hình ảnh cuộc họp