Họp nâng cấp Cổng thông tin Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 12/01/2016, GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp nâng cấp Cổng thông tin của Nhà trường với sự tham gia của Trưởng các đơn vị trong Trường.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Minh Thủy – Trưởng Ban công nghệ thông tin đã báo cáo thực trạng, tình hình vận hành và sử dụng Cổng thông tin của Nhà trường thời gian qua. Với vai trò quan trọng của Cổng thông tin, phục vụ công tác thông tin, quảng bá hình ảnh Trường Đại học Lâm nghiệp; cuộc họp nhận được nhiều ý kiến góp ý từ lãnh đạo các đơn vị đề xuất các giải pháp khắc phục, kế hoạch triển khai. Kết luận cuộc hợp, Lãnh đạo Nhà trường giao nhiệm vụ cho Ban Công nghệ thông tin khảo sát, đưa ra giải pháp nâng cấp Cổng thông tin, đáp ứng nhu cầu và theo định hướng phát triển của Nhà trường.

Hình ảnh cuộc họp