Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo tiến sỹ Lâm sinh cho Trường Đại học Tây Nguyên

Sáng 18/4/2014, tại phòng họp 206 trường Đại học Lâm nghiệp, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng – GS.TS Trần Hữu Viên cùng sự tham gia của đại diện trường Đại học Tây Nguyên, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo tiến sỹ Lâm sinh cho Trường Đại học Tây Nguyên đã họp thẩm định Đề án Chương trình đào tạo tiến sỹ ngành Lâm sinh cho trường Đại học Tây Nguyên.

Học vị tiến sỹ là một học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học. Đối với trường đại học Tây Nguyên, việc phát triển chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Lâm sinh có vai trò đặc biệt quan trọng, phù hợp với đặc thù khu vực cũng như chiến lược phát triển của Nhà trường. Đại diện phía trường Đại học Tây Nguyên, PGS.TS. Bảo Huy – Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, cùng TS. Phan Văn Tân – Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học đã trình bày trước Hội đồng Đề án: Chương trình đào tạo tiến sỹ ngành Lâm sinh qua mục tiêu, nội dung, khung chương trình, đề cương môn học, giảng viên,… và các điều kiện triển khai chương trình. Các thành viên Hội đồng đã lần lượt nhận xét, thảo luận về các nội dung của đề án và có những đóng góp ý kiến để đề án hoàn thiện đi vào triển khai.

Toàn cảnh cuộc họp: