Họp hội đồng nghiệm thu Bộ học liệu về REDD+ thuộc Chương trình “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp”

Sáng 03/4/2018, Hội đồng khoa học Trường Đại học Lâm nghiệp đã họp đánh giá, nghiệm thu bộ học liệu về REDD+ thuộc Chương trình “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp”.

Tham dự có Ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II; ông Nguyễn Thanh Phương – Cán bộ Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP); các giảng viên tham gia xây dựng chương trình.

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức danh trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Chủ tịch

Phó Hiệu trưởng

2

PGS.TS. Lê Xuân Trường

Phản biện1

Trưởng khoa Lâm học

3

PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh

Phản biện 2

Phó Trưởng phòng Đào tạo SĐH

4

PGS.TS. Phạm Minh Toại

Phản biện 3

Phó Trưởng phòng Đào tạo

5

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Ủy viên

Trưởng khoa QLTNR&MT

6

PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa

Uỷ viên

Trưởng bộ môn QLTNR&MT

7

TS. Ngô Duy Bách

Thư ký

Giảng viên khoa QLTNR&M

Bộ học liệu về REDD+ thuộc Chương trình “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp” được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II.

Ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II phát biểu

Nội dung bộ học liệu được xây dựng từ 12 chủ đề của bộ tài liệu REDD+ Academy dành cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học và ngành Quản lý tài nguyên rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết và nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của rừng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thực thi REDD+ ở Việt Nam.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan và đưa ra những góp ý nhằm hoàn thiện nội dung và hình thức của Bộ học liệu.

Một số ý kiến đóng góp

Hội đồng nghiệm thu ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng bộ học liệu về REDD+ của nhóm biên tập. Tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo các ngành học liên quan đến lâm nghiệp trong nhà trường. Kết cấu nội dung khoa học và dung lượng phù hợp. Hình thức trình bày mạch lạc, sử dụng thuật ngữ khoa học, chuyên sâu. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm biên tập tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bộ tài liệu và sớm đưa vào phục vụ công tác đào tạo, trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Bộ học liệu về REDD+ này sẽ góp phần quan trọng trong việc trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp giảm suy thoái rừng & mất rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam và trên thế giới. Sau khi nghiệm thu và chỉnh sửa, bộ học liệu về REDD+ sẽ được áp dụng vào giảng dạy trong mạng lưới các trường đại học đào tạo về Biến đổi khí hậu và REDD+ tại Việt Nam.