Họp Hội đồng nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp

Chiều 13/3/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Trường dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu và một số lãnh đạo, cán bộ các đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nghe tóm tắt ý kiến thẩm định của các chuyên gia và phản biện về bản Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Trường. Cuộc họp đã thảo luận, trao đổi giữa các nhóm với nhiều ý kiến góp ý có giá trị giúp cho việc bổ sung, hoàn thiện Báo cáo như: sử dụng hiệu quả và đảm bảo tính khách quan của minh chứng (MC) trong phần mô tả các tiêu chí; tính thống nhất và sự logic của phần tồn tại, nguyên nhân và kế hoạch hành động trong báo cáo…

GS.TS. Trần Văn Chứ đánh giá cao kết quả đạt được của Ban thư ký và các nhóm công tác đã có nhiều cố gắng hoàn thành cơ bản Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp. Để công tác đánh giá, kiểm định chất lượng trường đạt được kết quả cao nhất, Hiệu trưởng yêu cầu: Trong tháng 3/2017, tất cả thành viên Hội đồng và các bộ phận liên quan tiếp tục phối hợp tích cực hơn nữa trong việc rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Trường với chất lượng cao nhất nhằm đảm bảo tiến độ tự đánh giá thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Hình ảnh cuộc họp