Họp Hội đồng GSCS xét công nhận đạt TCCD Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

Từ ngày 09/7 – 10/7/2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.

Tham dự họp có PGS.TS. Trần Quang Quý – Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước; GS.TS. Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Chủ tịch Hội đồng và 09 thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp

Năm 2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp có 04 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) thuộc các ngành:

Họ và tênĐăng ký xét công nhận đạt TCCD GS/PGSNgành, Chuyên ngànhNơi làm việc
Thái Thành LượmGiáo sưLâm nghiệp, Lâm họcTrường Đại học Kiên Giang
Bùi Văn BắcPhó giáo sưLâm nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệpTrường Đại học Lâm nghiệp
Nguyễn Thị Thanh HiềnPhó giáo sưLâm nghiệp, Bảo quản, chế biến nông lâm sảnTrường Đại học Lâm nghiệp
Trần Văn HùngPhó giáo sưKinh tế, Kinh tế họcPhân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt TCCD GS, PGS theo đúng quy trình và quy định hiện hành của nhà nước về thẩm định năng lực ngoại ngữ và báo cáo khoa học tổng quan của ứng viên xét công nhận đạt TCCD giáo sư, phó giáo sư.

Các ứng viên trình Báo cáo khoa học trước Hội đồng

Tại phiên họp thứ nhất ngày 09/7/2022, Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ đã họp thẩm định năng lực ngoại ngữ của ứng viên xét công nhận đạt TCCD GS, PGS về sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trong phiên họp thứ hai ngày 10/7/2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiếp hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và các ứng viên đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư báo cáo khoa học tổng quan và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng bằng ngôn ngữ tiếng Anh.