Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020 đã họp dưới sự chủ trì của NGND.GS.TS, Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020 được thành lập theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHLN-KHCN  ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp gồm 09 thành viên.

Tham dự phiên họp về phía Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước có TS. Lương Hoài Nga và đầy đủ 09 thành viên Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020.

Năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020 có 04 úng viên:

1. 01 ứng viên Giáo sư có: PGS.TS, Thái Thanh Lượm – Trường Đại học Kiên Giang.

2. 03 ứng viên Phó Giáo sư:

– TS. Nguyễn Xã Hội – Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

– TS. Cao Đình Sơn – Trường Đại học Tây Bắc.

– TS. Lưu Quang Vinh – Trường Đại học Lâm nghiệp.

Theo quy định trong Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020 thực hiện các nhiệm vụ:

  • Thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ ứng viên;
  • Xét các điều kiện theo quy định tại các Điều 4, 5, 5 và 7 trong Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.
  • Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
  • Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan.

 

Một số hình ảnh tại Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS.TS. Thái Thành Lượm – Ứng viên chức danh Giáo sư: Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Lâm học

TS. Nguyễn Xã Hội – Ứng viên chức danh Phó giáo sư: Cơ khí – Động lực/Ô tô máy kéo​

TS. Cao Đình Sơn – Ứng viên chức danh Phó giáo sư: Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Lâm học

TS. Lưu Quang Vinh – Ứng viên chức danh Phó giáo sư: Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp

Các ứng viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở