Họp Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cơ sở trường Đại học Lâm nghiệp năm 2014

Chiều 29/10/2014, theo Quyết định số 58/QĐ-HĐCDGSNN ngày 08/9/2014 của Hội đồng chức danh GS Nhà nước, Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 7 ứng viên. Trong đó có 6 giảng viên của trường Đại học Lâm nghiệp và 01 cán bộ kiêm giảng của viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tham dự cuộc họp, về phía đại biểu của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước có PGS.TS. Lê Văn Năm. Về phía trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ chức danh Giáo sư cơ sở và các thành viên HĐ Chức danh GSCS trường Đại học Lâm nghiệp.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, có 7/7 ứng viên đã được toàn thể các thành viên Hội đồng đánh giá đạt tiêu chuẩn và đề nghị lên HĐ Chức danh GS Nhà nước thẩm định các bước tiếp theo.

Danh sách các ứng viên được xét công nhận:

TT

Họ tên ứng viên

Chức danh đăng ký GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

 

Nơi làm việc

Số phiếu đồng ý/số TVHĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Phạm Văn Chương

GS

Lâm nghiệp, Chế biến lâm sản

 

Trường Đại học Lâm nghiệp

8/8/9

2

Võ Đại Hải

GS

Lâm nghiệp, Lâm học

 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

8/8/9

3

Vũ Khắc Bẩy

PGS

Toán – Cơ, Cơ học vật rắn

Trường Đại học Lâm nghiệp

8/8/9

4

Lê Xuân Phương

PGS

Lâm nghiệp, Chế biến lâm sản

 

Trường Đại học Lâm nghiệp

8/8/9

5

Hoàng Xuân Niên

PGS

Lâm nghiệp, Chế biến lâm sản

 

Trường Đại học Lâm nghiệp

8/8/9

6

Vũ Tiến Thịnh

PGS

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học Lâm nghiệp

8/8/9

7

Trần Hữu Dào

PGS

Kinh tế

Trường Đại học Lâm nghiệp

8/8/9

Sau đây là hình ảnh buổi họp: