Họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp

Thực hiện theo quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016, trong hai ngày 24-25/6/2016 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2016 cho 09 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (03 ứng viên) và phó giáo sư (06 ứng viên) của năm 2016 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp.

Về dự buổi họp có GS.TSKH Trần Văn Nhung – Tổng thư ký HĐCDGSNN, PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị – Chánh văn phòng HĐCDGSNN, PGS.TS. Lê Văn Năm – Thư ký HĐCDGSNN, ThS. Nguyễn Đức Huy – Trưởng phòng Hành chính Quản trị – HĐCDGSNN.

Tại các cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chứ danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016. Kết quả phiên họp thứ nhất, 02 trong số 03 ứng viên GS và 05 trong số 06 ứng viên PGS được Hội đồng bỏ phiếu đồng ý đủ tiêu chuẩn và được trình bày báo cáo tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ.

Phát biểu tại phiên họp thứ 2, GS.TSKH. Trần Văn Nhung đã ghi nhận chất lượng của HĐCDGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp, chất lượng các hồ sơ của các ứng viên và quy trình làm việc hết sức nghiêm túc, minh bạch của Hội đồng. GS. Trần Văn Nhung cũng nhắc nhở các ứng viên có các bài báo hoặc công trình công bố trên ở nước ngoài cần phải chỉ rõ chỉ số ISI và IF cũng như lời cảm ơn dành cho Chính phủ Việt Nam về những hỗ trợ để các ứng viên có được các thành quả trong báo cáo khoa học tổng quan của mình.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp công bố có 07 ứng viên trong tổng số 09 ứng viên tham gia xét đạt tiêu chuẩn xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 cấp nhà nước trong đó có 02 ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 05 ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng chức danh GS cơ sở

Trường Đại học Lâm Nghiệp

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Đạt chức danh

1

 PGS.TS. Phạm Văn Điển

Trường Đại học Lâm nghiệp

GS

2

 PGS.TS. Phạm Quang Thu

Viện Khoa học Lâm nghiệp

GS

3

 TS. Đồng Thanh Hải

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS

4

 TS. Trần Ngọc Hải

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS

5

 TS. Đặng Văn Hà

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS

6

 TS. Hoàng Văn Việt

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS

7

 TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trường Đại học Lâm nghiệp

PGS

Một số hình ảnh buổi họp

GS.TSKH. Trần Văn Nhung – Tổng thư ký HĐCDGSNN phát biểu

Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

TS. Đồng Thanh Hải – Ứng viên chức danh PGS trình bày luu loát báo cáo tổng quan khoa học bằng Tiếng Anh

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Ứng viên chức danh GS trình bày luu loát báo cáo tổng quan khoa học bằng Tiếng Anh