Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp

Thực hiện theo quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017, trong 02 ngày 12/11 – 13/11/2017, Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2017.

Về dự buổi họp có GS.TSKH. Trần Văn Nhung – Tổng thư ký Hội đồng Chức danh Giao sư Nhà nước; PGS.TS. Lê Văn Năm – Thư ký Văn phòng HĐCDGSNN; ThS. Nguyễn Đức Huy – Trưởng phòng Hành chính Quản trị – Văn phòng HĐCDGSNN.

Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2017 được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng CDGSNN. Hội đồng đã tiếp nhận Hồ sơ của 16 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Phó giáo sư là giảng viên của Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tại phiên họp thứ nhất vào ngày 12 tháng 11 năm 2017, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017. Kết quả phiên họp thứ nhất, 16 ứng viên Phó Giáo sư được Hội đồng biểu quyết đồng ý đủ tiêu chuẩn và được trình bày báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ.

Tại phiên họp thứ hai vào ngày 13 tháng 11 năm 2017, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường, HĐCDGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp đã đánh giá, thẩm định hồ sơ, báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên. Hội đồng đã làm việc khách quan, nghiêm túc, công bằng và đúng quy định của Nhà nước.

Phát biểu tại phiên họp, GS.TSKH. Trần Văn Nhung đã ghi nhận chất lượng của HĐCDGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp, chất lượng các hồ sơ của các ứng viên và quy trình làm việc hết sức nghiêm túc, minh bạch của Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý hoàn thiện cho bản báo cáo của các ứng viên.

Kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Hà Văn Huân – Ủy viên thường trực Hội đồng CDGSCS đã đọc báo cáo kết quả chấm hồ sơ, tổng hợp nhận định và kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng đối với các kết quả báo cáo của các ứng viên; HĐCDGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp đã thống nhất công nhận 16 ứng viên Phó Giáo sư đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ lên Hội đồng chức danh Giáo sư cấp trên xem xét năm 2017.

Danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng CDGSCS Trường Đại học Lâm Nghiệp năm 2017

TT

Họ tên ứng viên

Ngành/chuyên môn

Ngành đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS/PGS

Đơn vị công tác

1

Bùi Xuân Dũng

Lâm Nghiệp/Quản lý Tài Nguyên và Môi trường Nông Lâm Nghiệp

Nông – Lâm Nghiệp

Khoa QLTNR&MT
Trường ĐH Lâm nghiệp

2

Trần Thị Thu Hà

Kinh tế nông lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên và môi trường

Ngành Kinh tế, chuyên ngành kinh tế học

Phòng HTQT

 

Tạ Thị Phương Hoa

Chế biến Lâm sản

Chế biến Lâm sản

Bộ môn KHG

4

Nguyễn Hải Hòa

Lâm Nghiệp/Quản lý Tài Nguyên và Môi trường Nông Lâm Nghiệp

Nông – Lâm Nghiệp

Khoa QLTNR&MT
Trường ĐH Lâm nghiệp

5

Lê Bảo Thanh

Lâm Nghiệp/Quản lý Tài nguyên rừng/Quản lý Tài Nguyên và Môi trường Nông Lâm Nghiệp

Nông – Lâm Nghiệp

Khoa QLTNR&MT
Trường ĐH Lâm nghiệp

6

Nguyễn Minh Thanh

Lâm Nghiệp

Lâm nghiệp

Khoa Lâm học

7

Bùi Văn Thắng

Công nghệ sinh học/ Di truyền học

Liên ngành: Nông nghiệp – Lâm nghiệp,

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học nông lâm nghiệp

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

8

Hoàng Vũ Thơ

Lâm nghiệp/Lâm học

Liên ngành: Nông nghiệp – Lâm nghiệp, Chuyên ngành: Lâm học

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

9

Phạm Minh Toại

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Khoa Lâm học

 

Vũ Mạnh Tường

Chế biến Lâm sản

Chế biến Lâm sản

Trung tâm TN&PTCN

11

Lê Xuân Trường

Lâm Nghiệp

Lâm nghiệp

Khoa Lâm học

12

Lý Tuấn Trường

Chế biến lâm sản

Bảo quản, chế biến nông lâm sản

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất

13

Nguyễn Thị Yến

Lâm nghiệp đô thị

Nông – Lâm nghiệp đô thị

Bộ môn Lâm nghiệp đô thị – Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất

14

Nguyễn Văn Việt

Sinh học/Di truyền chọn giống cây Lâm nghiệp

Liên ngành: Nông nghiệp – Lâm nghiệp,

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học nông lâm nghiệp

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

15

Nguyễn Quang Hà

Kinh tế học

Kinh tế

Đại học Nông Lâm Bắc Giang

16

Hà Thị Mừng

Lâm nghiệp/Lâm sinh/Trồng rừng, chọn giống và hạt giống lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Viện nghiên cứu Sinh thái và MT-Viện KHLNVN

Một số hình ảnh phiên họp

GS.TS. Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và năng lực ngoại ngữ