Họp giao ban công tác thường kỳ

Chiều ngày 22/4/2014, tại phòng họp 206 – Trường Đại học Lâm nghiệp, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, Trường Đại học lâm nghiệp đã tiến hành phiên họp giao ban công tác thường kỳ. Tham dự cuộc họp có các thầy trong BGH, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm.

Kết thúc quý I/2014, các đơn vị trong trường đã nỗ lực hoàn thành nhiều công việc đảm bảo cho các hoạt động của Nhà trường từ các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, phục vụ,… đến các hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên. Hiệu trưởng đặc biệt nhấn mạnh các mảng hoạt động của Nhà trường như: Việc thực hiện kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo; Các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Giao nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo sau đại học; Tổng kết tình hình tài chính quý I/2014 gắn với nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường; kế hoạch công tác Quý II/2014… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số việc cần tập trung giải quyết như: Việc xử lý rác thải; Làm đẹp cảnh quan Nhà trường; Tập trung chỉ đạo tăng cường vai trò của các đơn vị cấp 3,… Hiệu trưởng chỉ đạo Trưởng các phòng ban, bộ phận chức năng tập trung xử lý và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng hạn định.

Toàn cảnh buổi họp