Họp định kỳ lần 2 Hội đồng Tự đánh giá chương trình tiên tiến ngành QLTNTN

Sáng 18/8/2015, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình tiên tiến ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên của các nhóm công tác chuyên trách (CTCT). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, ban thư ký, trưởng nhóm và thư ký các nhóm CTCT theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 05/3/2015 của Hiệu trưởng.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các nhóm CTCT báo cáo tiến độ, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm như: viết các phần của báo cáo, theo dõi định kỳ tiến độ thực hiện, phát hiện và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong khi viết báo cáo, đảm bảo hoàn thành tốt, đúng kế hoạch công tác tự đánh giá chương trình tiên tiến theo bộ tiêu chuẩn AUN.

Theo đó, Hội đồng sẽ tự kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chương trình tiên tiến ngành QLTNTN dựa trên 15 tiêu chuẩn tự đánh giá của AUN. Công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài với chương trình tiên tiến ngành Quản lý TNTN nói riêng cũng như đánh giá chất lượng đào tạo các ngành nói chung là điều kiện quan trọng để trường Đại học Lâm nghiệp tiến tới hội nhập, hợp tác sâu rộng hơn nữa trong mạng lưới các trường đại học trong nước và quốc tế.

Hình ảnh buổi họp