Họp bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 14/5/2019, Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Họp bầu các chức danh Chủ tịch hội đồng Trường và Thư ký hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Tham dự có các đồng chí là thành viên trong Hội đồng trường.

Tại cuộc họp, GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; và điều hành phần giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường. Các thành viên hội đồng với tinh thần trách nhiệm cao đã thảo luận, lựa chọn giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường. Với sự tín nhiệm cao của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS. Cao Quốc An – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh cuộc họp

Tiếp theo phiên họp, PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường đã giới thiệu chức danh Thư ký Hội đồng trường. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất bầu PGS.TS. Phạm Minh Toại – Trưởng phòng Đào tạo đảm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các thành viên trong Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, minh bạch, cuộc họp bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.