Họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018

Chiều ngày 19/01/2016, Ban thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2017 – 2018 đã tổ chức họp phiên thứ nhất. Đến dự hội nghị có PGS. TS Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường cùng 6 đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quân đã nhấn mạnh đến chức năng, nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân Nhà trường nhiệm kì 2017 – 2018, chỉ đạo định hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Yêu cầu các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân,… chủ động xây dựng chương trình công tác theo từng quý, năm và cả nhiệm kỳ.

Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quân đã chỉ đạo bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2017 – 2018 của Trường Đại học Lâm nghiệp theo đúng quy trình. Ông Lê Bảo Thanh, Phó trưởng khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường giữ chức Trưởng ban và ông Lê Vũ Thanh, Phó trưởng phòng, Tổ trưởng công đoàn Phòng Quản lý đầu tư giữ chức Phó trưởng ban.

Căn cứ kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân tại Hội nghị cán bộ viên chức tổ chức ngày 12/01/2017 và kết quả cuộc họp bầu Trưởng ban và Phó trưởng ban thanh tra nhân dân để Ban chấp hành Công đoàn Trường ban hành Quyết định công nhận và các chức danh Ban thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2017 – 2018.

Hình ảnh cuộc họp

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp