Họp Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động của Bộ môn – nâng cao chất lượng đào tạo

Chiều 03/3/2015, tại phòng họp A, trường Đại học Lâm nghiệp, dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đã diễn ra buổi họp Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động của Bộ môn – nâng cao chất lượng đào tạo”, nhằm triển khai các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị được tổ chức trong ngày 28/03 tới.

Phát biểu chỉ đạo buổi họp, Hiệu trưởng, PGS.TS Trần Văn Chứ đã đưa ra các mục tiêu chính cần đạt được trong Hội nghị. Với quan điểm lấy Bộ môn làm trung tâm trong nâng cao chất lượng đào tạo, thầy Hiệu trưởng yêu cầu Hội nghị phải tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như tăng cường công tác quản lý của các bộ môn về tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp. Đặc biệt cần phải chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, triển khai hiệu quả hoạt động giao ban định kỳ, sinh hoạt học thuật ở bộ môn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, các thành viên Ban chỉ đạo đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá thực trạng triển khai nhiệm vụ ở Bộ môn, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện. Kết thúc buổi họp, PGS.TS Trần Văn Chứ đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị và các đơn vị liên quan.

Hình ảnh cuộc họp